Качество, Иновация, Ноу-Хау


„МИК БГ“ ЕООД е динамична, адаптивна и социално-отговорна компания. Сред имената на нашите клиенти са водещи световни търговски марки. За да отговорим на техните изисквания, ние непрекъснато повишаваме ефективността и конкурентоспособността си. Инвестираме в технологии за управление и автоматизиране на процесите, в най-съвременни машини с висока производителност. Нашата мисия е да правим всичко възможно, за да подпомогнем успеха на нашите клиенти като осигуряваме високо ниво на обслужване, качество и навременна доставка.
home banner