MikLtd

„МИК-БГ“ ЕООД проведе работна среща с цел представяне и мултиплициране на резултатите по проект