MikLtd

Блог

Uncategorized
office

МИК-БГ ЕООД подписа договор BG16RFOP002-6.002-0013-C01 от 21.09.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.

Обща цел на проекта: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите

Read More »
Европейски проекти
office

МИК-БГ ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.089-0988-C01 от 11.08.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проект: BG16RFOP002-2.089-0988-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от

Read More »
Textile News
admin

МИК-БГ няма да прекратява трудови договори на своите служители във връзка с въведеното извънредно положение зарари разпространението на COVID-19

МИК-БГ няма да прекратява трудови договори на своите служители във връзка с въведеното извънредно положение заради разпространението на COVID-19,

Read More »