MikLtd

Преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

„МИК-БГ“ ЕООД изпълнява проект за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Проект МИК-БГ ЕООД преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 се осъществява в рамките на договор  BG16RFOP002-2.073-4694-C01, , процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и стартира на 17.07.2020 г.

Срокът за неговото изпълнение е 3 месеца, като общата стойност на проектното предложение е 10 000.00 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 8 500.00лв. европейско и  1 500.00лв. национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 на фирма „МИК-БГ“ ЕООД ,чрез осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в МИК-БГ ЕООД.

Проект № BG16RFOP002-2.073-4694-C01 „ МИК-БГ ЕООД преодолява недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *