MikLtd

Европейски проекти

„МИК-БГ“ ЕООД изпълнява проект за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния…

„МИК-БГ“ ЕООД стартира проект за повишаване на своята енергийна ефективност чрез внедряване на ново производствено оборудване. Проект„МИК-БГ повишава…

Read More Posted in Европейски проекти

„МИК-БГ“ ЕООД реализира проект за подобряване на производствения си капацитет. Проект„Разширяване на производствената гама и модернизация на производствените…

Read More Posted in Европейски проекти

Основна цел на проект „Подобряване на работната среда в МИК-БГ ЕООД чрез оптимизиране управлението на човешките ресурси и…

Read More Posted in Европейски проекти