MikLtd

Устойчиво развитие

За МИК-БГ персоналът е като скъпоценен камък. Уважението към нашите служители е основен принцип. Ние се грижим да им осигурим безопасна и здравословна работна среда, в която те могат да работят продуктивно. МИК-БГ предлага на своите служители отлични и безопасни условия на труд и социални придобивки, униформено облекло, безплатно кафе и чай, възможност за безплатен транспорт, кухня, помещение за отдих, фитнес зала, диспенсъри за филтрирана вода, библиотека, масажни столове, , асансьор, съблекални, годишни екскурзии из страната и чужбина, празнични фирмени събирания и много забавни кулинарни конкурси.

МИК-БГ полага усилия и в опазване на околната среда. Отпадъците се събират разделно  и се рециклират. Отоплението е на газ и пелети с ниска консумация на електричество. Една от целите  през следващите години е направата на „Зелен покрив“, който да помогне на сградата да бъде по-хладна през лятото и по-топла през зимата. Правят се и проучвания по пречиствателна система, базирана на принципа „Сива вода“ за намаляване количеството изхвърлена годна за консумацията вода.