MikLtd

Европейски програми

МИК-БГ ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.089-0988-C01 от 11.08.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проект: BG16RFOP002-2.089-0988-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от

Повече »

Ресурсна ефективност

Проект „МИК-БГ ЕООД повишава своята ресурсна ефективност чрез внедряване на иновативен процес, основаващ се на Индустрия 4.0.“ се

Повече »

Енергийна ефективност

„МИК-БГ“ ЕООД стартира проект за повишаване на своята енергийна ефективност чрез внедряване на ново производствено оборудване. Проект„МИК-БГ повишава

Повече »

ППК

„МИК-БГ“ ЕООД реализира проект за подобряване на производствения си капацитет. Проект„Разширяване на производствената гама и модернизация на производствените

Повече »

ДБУТ

Основна цел на проект „Подобряване на работната среда в МИК-БГ ЕООД чрез оптимизиране управлението на човешките ресурси и

Повече »